TRITON

UDRŽITELNOST

Odpařovací / vsakovací retenční nádrž
Fotovoltaická elektrárna o výkonu 179 kWp
Výsadba stromů
Schéma rekuperační jednotky odpadního tepla z lakovny
Rekuperační jednotka

Díky instalaci rekuperační jednotky jsme za poslední tři roky dosáhli významných úspor energie a zároveň jsme přispěli ke snižování naší uhlíkové stopy. Tato moderní technologie využívá odpadního tepla z lakovny získaného z odsávané vzdušniny k ohřevu vody pro předehřev vstupního materiálu. Tím výrazně snižujeme spotřebu zemního plynu.