TRITON

Normy

Informace

V souladu s Technickými předpisy jsou od roku 2010 veškeré výrobny a opravny s licencí EPAL pro palety EPAL povinné dodržovat standard ISPM 15.

Ošetření ISPM 15, které se používá u palet EPAL, je přírodní a šetrné k životnímu prostředí; nepoužívá žádné chemikálie. Toto ekologické tepelné ošetření (HEAT TREATMENT) zahrnuje umístění palet EPAL do sušící komory, ve které se dřevo zahřeje. Vnitřní teplota dřeva musí dosáhnut nejméně 56°C po dobu alespoň 30 minut. Tím se zabrání výskytu veškerých škůdců, kteří by mohli napadnout rostoucí vegetaci.

Dodržování normy ISPM15 je rozpoznatelné díky označení středových špalků palet EPAL. 

EPAL

ISPM 15 – základní údaje

  • ISPM 15 je zkratka Mezinárodních standard pro fytosanitární opatření pro dřevěné obaly při mezinárodní přepravě zboží 
  • 182 států se zavázalo k dodržování ISPM 15
  • Zabraňuje proniknutí škůdců napadajících dřevo do cizích ekosystémů
  • Od roku 2010 jsou všechny palety EPAL ošetřeny v souladu s ISPM 15

EPAL – The European Pallet Association

IPPC – International Plant Protection Convention

Průvodce implementací ISPM 15 a dovozními požadavky některých zemí