TRITON

Normy

Informace

V souladu s Technickými předpisy jsou od roku 2010 veškeré výrobny a opravny s licencí EPAL pro palety EPAL povinné dodržovat standard ISPM 15.

Ošetření ISPM 15, které se používá u palet EPAL, je přírodní a šetrné k životnímu prostředí; nepoužívá žádné chemikálie. Toto ekologické tepelné ošetření (HEAT TREATMENT) zahrnuje umístění palet EPAL do sušící komory, ve které se dřevo zahřeje. Vnitřní teplota dřeva musí dosáhnut nejméně 56°C po dobu alespoň 30 minut. Tím se zabrání výskytu veškerých škůdců, kteří by mohli napadnout rostoucí vegetaci.

ISPM 15 – dřevěné obaly (NIMF 15/2002 (IPPC)
Znění zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 6/2020 Sb., o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu dřeva nebo jiných předmětů. Problematika dřevěných obalů, jejich ošetřování a označování vychází ze standardu FAO ISPM 15 Regulace dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu.

Povinnosti ošetřování palet (dřevěných obalových materiálů) jsou závislé na požadavcích jednotlivých zemí, které tyto uplatňují na dovážené zásilky s dřevěnými obaly (např. Čína od 1.10.2002, USA striktně od 16.9.2005). Pro dovoz do zemí EU (z nečlenských zemí) se tento požadavek uplatňuje od 1.3.2005.

Tato povinnost se vztahuje na vývoz zboží z ČR (EU) do třetích zemí. V rámci EU a při vzájemné obchodní výměně se Švýcarskem tyto povinnosti být splněny nemusí.

Dodržování normy ISPM15 je rozpoznatelné díky označení středových špalků palet EPAL. 

ISPM 15 – základní údaje

  • ISPM 15 je zkratka Mezinárodních standard pro fytosanitární opatření pro dřevěné obaly při mezinárodní přepravě zboží
  • 182 států se zavázalo k dodržování ISPM 15
  • Zabraňuje proniknutí škůdců napadajících dřevo do cizích ekosystémů
  • Od roku 2010 jsou všechny palety EPAL ošetřeny v souladu s ISPM 15

EPAL – The European Pallet Association

IPPC – International Plant Protection Convention

Průvodce implementací ISPM 15 a dovozními požadavky některých zemí