TRITON

Varianty produktů

Informace

Dveře s tvrzeným kouřovým sklem

Dveře s perforací

Celoplechové dveře

Celoskleněné dveře se vyrábějí z tvrzeného bezpečnostního skla tl. 4 mm, které je odolné běžným nárazům. Při rozbití tvoří množství drobných úlomků jako automobilové sklo. Z důvodů bezpečnosti doporučujeme po instalaci zařízení do rozvaděčové skříně zavírat celoskleněné dveře, aby nemohlo dojít ke kolizi s jinými předměty. Naše celoskleněné dveře jsou zkoušeny v certifikované zkušebně a odpovídají požadavkům normy ČSN EN 12150-1+A: Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo. Zkoušené sklo splňuje normu na rozpad skla po rozbití, Certifikát shody CQ-24-2023, Protokol o zkoušce IKATES 58A-2024.

Plechové dveře s vlepeným sklem se vyrábějí z tvrzeného bezpečnostního skla tl. 4 mm, které je odolné běžným nárazům. Při rozbití tvoří množství drobných úlomků jako automobilové sklo. Z důvodů bezpečnosti doporučujeme po instalaci zařízení do rozvaděčové skříně zavírat dveře, aby nemohlo dojít ke kolizi s jinými předměty. Použité sklo je zkoušeno v certifikované zkušebně a odpovídá požadavkům normy ČSN EN 12150-1+A: Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo. Zkoušené sklo splňuje normu na rozpad skla po rozbití, Certifikát shody CQ-24-2023, Protokol o zkoušce IKATES 58A-2024.

K nanášení polyuretanového lepidla používáme CNC systém, který se pohybuje ve třech osách a tryskou rovnoměrně nanáší směs. Nový profesionální způsob lepení podstatně zvyšuje pevnost spojení skla a plechového rámu dveří.

Perforované dveře vyrábíme se standardní prostupností 80 %. Na vyžádání vyrábíme 86 %.

Speciální dveře vhodné pro montáž standardních horizontálních ventilačních jednotek (pro většinu stojanových rozvaděčů). Více informací naleznete v sekci Aktivní chlazení.

Speciální dveře

Prostupnost 80 % 

Prostupnost 86 %

Dveře s tvrzeným
kouřovým sklem

Dveře s perforací

Celoplechové dveře

Základní barvy jsou RAL 7035 (světle šedá) a RAL 9005 (černá). Po dohodě je možné použít jakoukoli barvu ze vzorníku RAL na různé části rozvaděče a tím vytvořit originální design v souladu s představami klienta nebo architekta.
Barva má dobrou odolnost vůči chemickému a mechanickému poškození. Doporučujeme čistit běžnými neabrazivními mycími prostředky s neutrálním pH (5-8) a následně důkladně vysušit.

RAL 7035

RAL 9005

Bezpečnostní vnořené šrouby jsou standardně u rozvaděčů RTA, RDA typu A3, A7.

kulatý zámek, standardní klíč

bezpečností vnořené šrouby