TRITON

Informace o systému

Informace

Systém Tritón k sestavování kabelových drah využívá vnější (větší) kabelový žlab, do kterého je zasunován vnitřní (menší) žlab.Délkou zasunované části lze jednoduše regulovat celkovou délku žlabu od 2,5 m až do 5 m a to bez nutnosti použít jakékoli nářadí. Výrazně se tak zkracuje doba instalace dráhy.

S využitím plastových trnů je možné dráhu zkušebně vystavět a pak načisto mechanicky a elektricky spojit vratovými (neprotáčivými) šrouby s maticí.

Části kabelového systému jsou vyrobeny z 0,8 mm silného pozinkovaného plechu Sendzimirovou metodou v síle 17-23 mikronů a hodí se tak pro většinu běžných instalací. Nehodí se pro použití v potravinářském a chemickém průmyslu.

„Instalace nebyla nikdy jednodušší“

 • výrazně zkrácená doba montáže a tím i cena
  • odpadá měření
  • stříhání plechu
  • vyrovnávávání plechu po stříhání
  • dstranění ostrých hran
  • potřeba pomůcek a nářadí kromě klíče na matice
 • zkušební výstavba dráhy s pomocí plastových trnů bez znehodnocení materiálu
 • bezpečnost a čistota práce, nehrozí poranění osob při stříhání plechu nebo jeho opracování o ostré hrany
 • nehrozí poškození kabelů a zranění při instalaci (polotovary mají zaoblené hrany na kartáčovacím stroji, hrany jsou opatřeny lemováním)
 • zvýšená tuhost a nosnost při zasunutí žlabů do sebe

Veškeré žlaby vyrábíme na naší profilovací lince RAS ProfileCenter, díky tomu mají svoji specifickou délku 2,5 m. 

Graf znázorňuje maximálně povolené rovnoměrné zatížení žlabu 

v závislosti na vzdálenosti podpěr.

L= vzdálenost podpěr (m)

P = povolené rovnoměrné zatížení (hmotnost kg/m)