TRITON

Teplá/studená ulička

Informace o produktu

Spojením více rozvaděčů do datového centra začne vyvstávat potřeba optimalizace chlazení. Neřízené proudění vzduchu je nákladné a neefektivní. Proto je zaveden tzv. koncept teplých a studených uliček, což je kontrolované směrování chladícího vzduchu k jednotlivým zařízením tak, aby nedocházelo k smíchání chladícího vzduchu se vzduchem již ohřátým. Jedním z nejpoužívanějších řešení je zastřešit rozvaděče a oddělit prostor mezi nimi od okolí posuvnými dveřmi. Pak je možno do prostoru mezi rozvaděči dopravovat studený vzduch a teplý vypouštět do okolí (kde ho nasává klimatizace a vrací zpět mezi rozvaděče). Tomuto uspořádání se říká „studená ulička“. Teplá ulička má pak princip opačný, tedy zásobník studeného vzduchu je okolo rozvaděčů a teplý vzduch se shromažďuje mezi nimi.Pro vybudování „uliček“ nabízíme standardní komponenty. Atypická řešení Vám samozřejmě rádi zhotovíme na zakázku. Předchozí verze dveří datových center jsou k dispozici na vyžádání.

Ulička datového centra může být umístěna mezi dvěma řadami rozvaděčů, nebo může být orientována jednou stranou ke stěně. Protilehlou stěnu k jedné řadě rozvaděčů je možné také možné sestavit z panelů, které jsou určeny jako náhrada rozvaděčů 
chybějících v řadě.

Posuvné dveře uličky datového centra

Posuvné dveře pro datová centra mají výplň z čirého bezpečnostního 4mm skla. Standardní verze je pro uličku 1200 mm širokou. Všechny zde uvedené dveře jsou samozavírací s gravitačním pohonem opatřeným dojezdovým mechanizmem SoftClose. Dveře jsou i s horní pojezdovou kolejnicí uloženy na nosných panelech (30mm silných – jsou součástí dodávky) které jsou uchyceny před rozvaděči. Proto mohou být dveře instalovány i k rozvaděčům na podstavcích (s doplňkovou sadou RAx-CD-AP2-D2, před uličku o nestandardní šířce. Podle modelu mohou být dveře osazeny zámkem. K dispozici jsou i dveře zasklené plastovou výplní (Makrolon). 

Samozavírací dveře s gravitačním pohonem mezi dvě řady rozvaděčů – ulička 1200mm

Posuvné dveře jsou navrženy pro instalaci na rozvaděče hloubky 1000 mm a více. Při instalaci na rozvaděč s hloubkou menší než 1000 mm bude přesahovat podpůrný panel posuvných dveří s kolejnicí na vnější straně rozvaděče.

Samozavírací dveře s gravitačním pohonem jednou stranou ke stěně  – ulička 1200mm

Posuvné dveře jsou navrženy pro instalaci na rozvaděče hloubky 1000 mm a více. Při instalaci na rozvaděč s hloubkou menší než 1000 mm bude přesahovat podpůrný panel posuvných dveří s kolejnicí na vnější straně rozvaděče.

Nosný profil na stěnu datového centra

Zastřešení uličky datového centra

Zastřešení uličky je z čirého 4mm bezpečnostního skla v kovové konstrukci. Tvar stropu napomáhá proudění chladícího vzduchu. Boční panely jsou také prosklené. Na vyžádání je možné osadit kovovou konstrukci Makrolonem. Standardně nabízené je zastřešení uličky 1200mm v šířce od 300 do 800 mm, výška střechy nad stropem rozvaděče je 150mm. Vedle pevných prosklených střech v naší nabídce naleznete i střechy plechové, s přípravou na osazení LED panelů, střechy prosklené posuvné (dělené v polovině nebo přesouvající se přes sousední pevnou střechu) a střechy samo-otvírací, které v případě požáru bleskově odkryjí přístup hasícímu plynu do prostoru datové uličky. 
Ke střechám ke stěně je nutno dokoupit držák na stěnu odpovídající šířky podle šířky střechy.

Pevné střechy – ulička 1200mm

Střechy přesuvné přes sousední střechu – ulička 1200mm

Střechy dělené v polovině – ulička 1200mm

Zadní panel uličky datového centra

Uličku datového centra je možno uzavřít místo posuvných dveří i pevným panelem, a to celoplechovým nebo proskleným. Toto řešení najde uplatnění zejména u řešení která mají přístup jen z jednoho konce uličky. Stejně jako v případě posuvných dveří mohou být zadní panely s odpovídajícími konverzními sadami použity i pro rozvaděče na podstavcích (nutno vybrat konverzní sadu dle šířky uličky). Zadní panel pro montáž ke stěně je univerzální (pravý / levý). Při použití panelu ke stěně vytvořené ze zástěn místo rozvaděče je nutno dokoupit ukončovací sloupek odpovídající výšky (příslušenství). 

Zadní panel mezi dvě řady rozvaděčů – ulička 1200mm

Zadní panel jednou stranou ke stěně – ulička 1200mm

Zástěna místo rozvaděče / klimatizační jednotky

Rozvaděč je možno nahradit panelem proskleným nebo celoplechovým. Můžeme tak například zaslepit prostor sloupu nebo vynechat místo pro později instalované rozvaděče.

Zástěna mezi dva rozvaděče – celoplechová

Zástěna mezi dva rozvaděče – prosklená

Příslušenství

Pro nabídku příslušenství (např. konverzní sady pro použiti komponent s rozvaděči na podstavcích atd.) prosím kontaktujte svého distributora. Pro montáž některých prvků je příslušenství nezbytné (například nosné profily střech jednou stranou ke stěně).