TRITON

Chlazení datových center

Informace o produktu

Horká / studená ulička

Uspořádání do horkých / studených uliček je jedním ze standardních řešení pro datová centra. Rozvaděče jsou orientovány čely k sobě, přičemž studený vzduch je dodáván přes perforované dlaždice ve zvýšené zdvojené podlaze. Standard ANSI/TIA/EIA-942-A doporučuje šíři studené uličky 1,2 metru. Toto je rozměr dvou dlaždic zdvojené podlahy. Perforovanými dlaždicemi před čelem každého rozvaděče je studený vzduch přiváděn před rozvaděč a nasáván technikou do každého z nich. Studený vzduch je k aktivním prvkům přiváděn dveřmi s 80 % perforací. V tomto případě je zdvojená podlaha využita pro dodávku studené- ho vzduchu, je tedy nutné, aby veškeré ostatní otvory v podlaze, jako například prostupy kabelů, byly za- kryty. Důvodem je udržení statického tlaku ve zdvojené podlaze a minimalizace ztrát chladného vzduchu.

Uzavřená studená ulička

Řešení typu otevřená horká/studená ulička skýtá možnou hrozbu nedostatku recirkulace ohřátého vzduchu a s tímto tedy nebezpečí vytváření hot-spotů. Řešením tohoto je uzavřená studená ulička. Tato před- stavuje uzavřený modulární rozšiřitelný systém, který fyzicky odděluje chladný vzduch přiváděný od klimatizace, od výdechu horkého vzduchu. Vlastně je vytvořen separátní prostor s chladným vzduchem. Toto vylučuje míchání horkého a chladného vzduchu. Chladný vzduch je do uzavřené uličky přiváděn pomocí perforované dlaždice zpod zdvojené podlahy nebo lokálně pomocí bočních chladících jednotek, které jsou osazeny přímo v řadě mezi rozvaděči. Standardní šířka uzavřené studené uličky je 1,2 m (dvě dlaždice podlahy) případně 1,8 m (tři dlaždice podlahy). Ulička je dále osazena prosklenými dvoukřídlými posuvnými dveřmi. Využití tohoto řešení se stává dalším standardem a je doporučováno především pro svoji efektivitu chladícího výkonu a dosažení co nejnižší energetické spotřeby datového centra.

Uzavřená modulární řešení

Uzavřené modulární řešení umožňuje maximální energetickou efektivitu a zároveň škálovatelnost pro dlouhodobý rozvoj datového centra. Toto řešení lze navrhnout a vyrobit přesně na míru podle potřeb zákazníka. V jedné místnosti tak mohou být zóny nejen s různými provozními teplotami, ale i hustotou tepelné zátěže. Uzavřené modulární řešení je charakterizováno krytím rozvaděče IP54. Toto zároveň poskytuje ochranu instalovaných komponent před prachem a vlhkostí. Boční chladicí jednotky jsou kombinovány s rozvaděči tak, aby vznikl uzavřený modul se studenou zónou v přední části rozvaděče a horkou zónou v zadní části rozvaděče. Toto řešení umožňuje kombinovat libovolný počet rozvaděčů a chladicích jednotek v modulu. Naši specialisté Vám vypracují návrh projektu tak, aby byla zajištěna potřebná kapacita prostoru pro technologie a tomu odpovídající výkon klimatizace včetně případně požadované redundance.

Chlazení z podlahy

Tento způsob zvyšuje využití studeného vzduchu pomocí jeho dodávky ze zdvojené podlahy k instalovaným technologiím. Rozvaděč je umístěn na otvoru ve zdvojené podlaze. Deflektor, umístěný na dně rozvaděče směruje studený vzduch do jeho přední části. Studený vzduch je v tomto případě dále směrován v přední části rozvaděče pevnými dveřmi bez perforace, tyto mohou být skleněné či plechové. Horký vzduch je odváděn z rozvaděče buď zadními dveřmi s 80 % perforací, případně stropem rozvaděče. Osazením regulátoru přívodu chladného vzduchu na dno rozvaděče může být regulováno množství vzduchu, případně jej lze úplně uzavřít v případě, kdy rozvaděč není osazen zařízeními. Výhodou tohoto způsobu chlazení je velká flexibilita v plánování osazení místnosti. Rozmístění rozvaděčů do teplé a studené uličky zde není vyžadováno, pokud je horký a studený vzduch separován uvnitř rozvaděče. K tomuto je nutné osadit rozvaděče separačním rámem pro důsledné oddělení chladného a horkého vzduchu.

Odtah do podhledu

Možné nevýhody studené uličky a chlazení přívodem z podlahy, návratem do sálu je to, že horký odpadní vzduch je vyveden do okolí rozvaděčů. Tato řešení nepředstavují komplikaci, pokud je s nimi uvažováno již při projektování datacentra. V určitých případech v místech s vysokou tepelnou zátěží díky koncentraci instalovaných zařízení může být řešením zcela oddělit odvod teplého vzduchu. Řešením je chlazení přívodem ze sálu či zdvojené podlahy a návratem do podhledu. Toto je řešení kdy horký vzduch neproudí do sálu, ale je odváděn do podhledu či zdvojeného stropu. Zadní deflektor umístěný v horní části rozvaděče pomáhá optimalizovat proudění horkého vzduchu do komínového nástavce. Velký průřez nástavce umožňuje průchod velkého množství vzduchu při jeho relativně nízké rychlosti. Přívod chladného vzduchu je tedy prováděn předními dveřmi či dnem rozvaděče, dále je vyfukovaný horký vzduch odváděn právě pomocí komínového nástavce do stropního podhledu/zdvojeného stropu nad zařízeními. Klimatizační jednotky následně nasávají horký vzduch z podhledu, ochlazují jej a vyfukují zpět pod zdvojenou podlahu místnosti. Tímto je celý okruh uzavřen. Toto řešení umožňuje vysokou efektivitu chlazení velmi velkého objemu horkého vzduchu. Některé studie uvádí, že s tímto řešením je možné chladit až 30 kW výkonu na rozvaděč.

Naši specialisté Vám rádi a ochotně pomohou s výběrem optimálního řešení podle Vašich potřeb. Výběrem správného typu rozvaděče a příslušenství můžete ušetřit významné prostředky vynaložené na provoz Vašich technologií.

© 2021 TRITON PARDUBICE s.r.o | Vytvořila společnost ML Promotion s.r.o.