TRITON

Stojanový rozvaděč RTA

Svařovaný rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, nosnost 1200/1500 kg

Informace o produktu

Univerzální rozvaděč pro datové a telekomunikační účely. Vysoká nosnost pro náročné  aplikace, velký výběr rozměrů a variant spolu se širokou škálou doplňků a dokonalým zpracováním všech detailů z něj dělají špičkový rozvaděč v naší nabídce.

Vysoká pevnost konstrukce
RTA má robustní svařovanou konstrukci, která je celá z materiálu o síle 1,3 mm. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie zajišťují skvělý vzhled rozvaděče.

Flexibilní otevírání dveří
Vlastní systém pantů umožňuje otevírání dveří pod úhlem téměř 180°. Dveře lze snadno demontovat a přestavět na otevírání na opačnou stranu. Dvoukřídlé dveře jsou opatřeny nasazovacími panty.

Kliky Tritón
Vyrábíme vlastní kliky pro stojanové rozvaděče. Výměnou plastového modulu (není příbalem) lze osadit i polocylindrickou zámkovou vložku (volitelné přísl.). Patent: PUV 2013-27443.

Nastavitelné vertikální lišty
19“ vertikální lišty mohou být plynule nastaveny v libovolné hloubce rozvaděče. To usnadňuje montáž zařízení i organizaci propojovacích kabelů.

Odnímatelné bočnice a zadní kryt
RTA je rozvaděč se svařovaným skeletem, s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem. Ke skeletu jsou uchyceny zámky, standardně s jednotným klíčem (varianta A1 a A5), u varianty A3 a A7 jsou jištěny bezpečnostními vnořenými šrouby.

Dveře pro ventilační jednotky
U tohoto typu rozvaděče je možno objednat speciální plechové dveře s přípravou pro montáž ventilačních jednotek RAx-CH-X0x-X3. Více informací naleznete v sekci Aktivní chlazení.

Vylamovací záslepky
Kabelové vstupy rozvaděče jsou zakryty vylamovacími záslepkami. Proti pronikání prachu je možné kabely v otvoru utěsnit kartáčem. K ochraně kabelů před poškozením slouží lemová hrana (obojí je součástí příbalu rozvaděče).

Otvor pro ventilační jednotku
Rozměrný otvor krytý vylamovací záslepkou umožňuje montáž a demontáž ventilační jednotky Tritón zvenku rozvaděče bez nutnosti použití šroubů.

Kolečka, nivelační nožičky, podstavec
Rozvaděč lze umístit na nivelační nožičky (součástí příbalu), případně s použitím volitelné výbavy na podstavec, kolečka, nebo
vysokozátěžová kolečka s výztužným rámem.

Zadní strana rozvaděče
Na zadní stěně rozvaděče jsou dva kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami. Jeden je u horního a druhý u spodního okraje krytu. Další kabelové vstupy jsou na stropě a v základně rozvaděče.

Perforace skeletu
Rozvaděče RTA mají perforovaný skelet pro zajištění přístupu chladícího vzduchu k instalovaným technologiím.
Chlazení je možno podpořit instalací ventilačních jednotek.

Pospojení
Všechny oddělitelné části jsou vzájemně pospojeny dle požadavků příslušné normy.

Flex frame
Systém umožňuje u šířky 800 mm instalaci posuvných ližin (a s nimi 19” lišt) v rozponu 19“, 21“ a 23“. Další možností je posunout 19“ rozteč vertikálních lišt k jedné straně a tím získat větší prostor na straně druhé.

Středový pár vertikálních lišt
U rozvaděčů hlubších než 800 mm dodáváme již v základní výbavě třetí pár vertikálních lišt pro montáž technologie. Díky svému otevřenému profilu neomezují instalaci hlubších zařízení. Na středové vertikální liště lze kratší zařízení uchytit pomocí různých typů podpěr (volitelné příslušenství).

Široké stojiny skeletu
Široké stojiny skeletu jsou určeny pro dodatečnou montáž příslušenství, například rozvodných panelů nebo vertikálních vyvazovacích panelů, které tak nezabírají 19“ prostor v rozvaděči. Díky promyšlenému uchycení nebrání rozvodné panely použití výsuvných serverů ani u rozvaděčů 600 mm širokých.

Příslušenství ve stojinách
Stojiny jsou opatřeny na vnitřních hranách montážními otvory v celé své výšce. Otvory jsou v unitové rozteči vertikálních lišt a lze je použít pro montáž některých druhů příslušenství.

Stojiny u verzí A5 a A7
Verze rozvaděčů „A5“ a „A7“ (na konci kódu rozvaděče) má ve stojinách vylamovací záslepky pro možné protažení kabelů mezi sousedícími rozvaděči.

Volitelné příslušenství

RAC-VP-D5x-X1
Horizontální vyvazovací panel. Instalace do skeletu (stojiny) rozvaděče.

RAX-VP-Vxx-X2
Vertikální vyvazovací panel. Instalace do stojiny rozvaděče.

Rozvodné panely
Možnost instalace PDU do stojin rozvaděče pomocí držáku (volitelné příslušenství).

Výklopný rám
Rozvaděče RTA šíře 800 mm je možné vybavit výklopným rámem s nosností 150 kg. Maximální využitelná hloubka 19“ příslušenství je 330 mm.

Navýšení nosnosti z 1200 kg na 1500 kg
Zesilující prvek vertikálních lišt RAX-VR-Txx-X2. Uzavřený profil z materiálu tloušťky 1 mm (4 ks). Zvýší nosnost rozvaděče až na 1500 kg. 

 • 19“ stojanový rozvaděč s krytím IP20.
 • Součástí rozvaděče jsou 4 nastavitelné vertikální lišty k instalaci zařízení (6 lišt pro rozvaděče hlubší než 800  mm).
 • Konstrukce rozvaděče:
  – ocelový svařovaný skelet s odnímatelnými krycími panely,
  – dveře jednokřídlé nebo dvoukřídlé ve variantách celoplechové, perforované (80 % a 86 % prostupnost) nebo prosklené s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm, které mohou být na přední i zadní straně rozvaděče,
  – příprava pro montáž vertikálních vyvazovacích panelů a rozvodných panelů,
  – příprava pro snadné spojování rozvaděčů do sestav,
  – rozvaděče šířky 800 mm mají v rozích stropu kruhové vylamovací záslepky.
 • Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 20 kg.
 • Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 μm.
 • Tyto rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů.
 • Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře…) jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů, které musí být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.
 • Na spodní části rozvaděče je umístěn šroub M8 pro připojení zemnícího vodiče.
 • Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části rozvaděče.
 • Modely A5 a A7 mají kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami také ve stojinách pro snadné vedení kabelů mezi rozvaděči.
 • Maximální doporučené statické zatížení rozvaděče s použitím nivelačních nožiček nebo podstavce je 1200 kg , případně 1500 kg
  s vyztužující sadou RAX-VR-Txx-X2.

PODMÍNKY PROVOZU

Provozní prostředí:

 • vnitřní prostředí,
 • rozvaděč není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost rozvaděče a instalovaného zařízení (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí).

Nutné chránit před:

 • mechanickým poškozením,
 • nesprávnou manipulací,
 • jiným použitím, než ke kterému je rozvaděč určen.

Nesprávná manipulace je zejména:

 • přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti),
 • instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci rozvaděče nebo instalovaného vybavení,
 • zasahování do konstrukce a designu rozvaděče.
 • Při použití sady koleček RAX-MS-X47-X1 pro přímou montáž na rozvaděč (výška rozvaděče se zvýší o 155 mm) je nutno dodržet maximální celkovou nosnost včetně hmotnosti rozvaděče:
  500 kg pro typ RTA, RYA, RDA, RDE šíře 600 mm,
  600 kg pro typ RTA, RYA, RDA, RDE šíře 800 mm.
 • Při použití sady koleček s vyztužujícím rámem RAX-RK-Dxx-X1 (kolečka RAX-MS-X47-X1 jsou součástí balení) je maximální celková nosnost 1050 kg včetně hmotnosti rozvaděče**. Výška rozvaděče se zvýší o 158 mm. Uvedená nosnost platí pro šířky rozvaděčů 600 i 800mm.
 • Při použití sady koleček s vyztužujícím rámem RAX-RK-Txx-X1 je maximální celková nosnost 1500 kg včetně hmotnosti rozvaděče**. Výška rozvaděče se zvýší o 143 mm. Uvedená nosnost platí pro šířky rozvaděčů 600 i 800mm.
 • Při použití sady koleček s vyztužujícím rámem RAX-RK-Hxx-X1 je maximální celková nosnost 1600 kg včetně hmotnosti rozvaděče**. Výška rozvaděče se zvýší o 168 mm. Uvedená nosnost platí pro šířky rozvaděčů 600 i 800mm.
 • Pro zaručení stability je nutno instalovat nejméně 65% zatížení do spodní poloviny výšky rozvaděče.
 • Při pojezdu se zatíženým rozvaděčem je nutné dodržet příslušné normy*.

Montáž rozvaděče

 • Pro zajištění max. doporučené nosnosti je nezbytné, aby bylo zatížení rovnoměrně rozloženo.
 • Rozvaděč je nutno umístit na rovné podlaze a případné drobné nerovnosti vyrovnají nivelační nožičky.
 • V případě, že kabely procházejí některým z kabelových vstupů, je možné ho utěsnit proti pronikání prachu pomocí kartáče a vybavit lemovou hranou (obojí je součástí příbalu rozvaděče).

Ochrana prostředí

 • Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení rozvaděče je nezbytné s nimi naložit podle platných předpisů.

Osvědčení a shoda

 • Tento výrobek je certifikován TÜV SÜD Czech a plně odpovídá ČSN EN 62208 ed.2:2012(EN 62208:2011).

* Nosnosti pojezdových kol platí pro rychlost pojezdu do 4 km/h na rovném a hladkém povrchu při okolní teplotě v rozsahu 10–30 °C.
Všechny rozměry, nosnosti a tolerance odpovídají následujícím normám: EN 12527–12533, DIN 7845.


** Celková hmotnost rozvaděče = vlastní hmotnost rozvaděče + instalované příslušenství + instalované technologie.
Nosnost jednoho kolečka = Celková hmotnost rozvaděče / 3

Produktové varianty

Fotogalerie

RTA-37-A66-CAX-A1
RTA-42-A66-CAX-A1
RTA-45-A66-CAX-A1
RTA-47-A66-CAX-A1
RTA-37-A68-CAX-A1
RTA-42-A68-CAX-A1
RTA-45-A68-CAX-A1
RTA-47-A68-CAX-A1
RTA-37-A61-CAX-A1
RTA-42-A61-CAX-A1
RTA-45-A61-CAX-A1
RTA-47-A61-CAX-A1
RTA-37-A60-CAX-A1
RTA-42-A60-CAX-A1
RTA-45-A60-CAX-A1
RTA-47-A60-CAX-A1
RTA-37-A62-CAX-A1
RTA-42-A62-CAX-A1
RTA-45-A62-CAX-A1
RTA-47-A62-CAX-A1
RTA-15-A86-CAX-A1
RTA-18-A86-CAX-A1
RTA-22-A86-CAX-A1
RTA-27-A86-CAX-A1
RTA-32-A86-CAX-A1
RTA-37-A86-CAX-A1
RTA-42-A86-CAX-A1
RTA-45-A86-CAX-A1
RTA-47-AB6-CAX-A1
RTA-15-A88-CAX-A1
RTA-18-A88-CAX-A1
RTA-22-A88-CAX-A1
RTA-27-A88-CAX-A1
RTA-32-A88-CAX-A1
RTA-37-A88-CAX-A1
RTA-42-A88-CAX-A1
RTA-45-A88-CAX-A1
RTA-47-A88-CAX-A1
RTA-15-A89-CAX-A1
RTA-18-A89-CAX-A1
RTA-22-A89-CAX-A1
RTA-27-A89-CAX-A1
RTA-32-A89-CAX-A1
RTA-37-A89-CAX-A1
RTA-42-A89-CAX-A1
RTA-45-A89-CAX-A1
RTA-47-A89-CAX-A1
RTA-15-A81-CAX-A1
RTA-18-A81-CAX-A1
RTA-22-A81-CAX-A1
RTA-27-A81-CAX-A1
RTA-32-A81-CAX-A1
RTA-37-A81-CAX-A1
RTA-42-A81-CAX-A1
RTA-45-A81-CAX-A1
RTA-47-A81-CAX-A1
RTA-15-A80-CAX-A1
RTA-18-A80-CAX-A1
RTA-22-A80-CAX-A1
RTA-27-A80-CAX-A1
RTA-32-A80-CAX-A1
RTA-37-A80-CAX-A1
RTA-42-A80-CAX-A1
RTA-45-A80-CAX-A1
RTA-47-A80-CAX-A1
RTA-15-A82-CAX-A1
RTA-18-A82-CAX-A1
RTA-22-A82-CAX-A1
RTA-27-A82-CAX-A1
RTA-32-A82-CAX-A1
RTA-37-A82-CAX-A1
RTA-42-A82-CAX-A1
RTA-45-A82-CAX-A1
RTA-47-A82-CAX-A1
RAX-VR-T37-X2
RAX-VR-T42-X2
RAX-VR-T45-X2
RAX-VR-T47-X2
RAX-VR-T37-Y6
RAX-VR-T37-Y8
RAX-VR-T37-Y9
RAX-VR-T37-Y1
RAX-VR-T37-Yo
RAX-VR-T37-Y2
RAX-VR-T42-Y6
RAX-VR-T42-Ys
RAX-VR-T42-Y9
RAX-VR-T42-Y1
RAX-VR-T42-YO
RAX-VR-T42-Y2
RAX-VR-T45-Y6
RAX-VR-T45-Y8
RAX-VR-T45-Y9
RAX-VR-T45-Y1
RAX-VR-T45-YO
RAX-VR-T45-Y2
RAX-VR-T47-Y6
RAX-VR-T47-Y8
RAX-VR-T47-Y9
RAX-VR-T47-Y1
RAX-VR-T47-YO
RAX-VR-T47-Y2