TRITON

Stojanový rozvaděč RTA

Svařovaný rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, nosnost 1200/1500 kg

Informace o produktu

Univerzální rozvaděč pro datové a telekomunikační účely. Vysoká nostnost pro náročné  aplikace, velký výběr rozměrů a variant spolu se širokou škálou doplňků a dokonalým zpracováním všech detailů z něj dělají špičkový rozvaděč v naší nabídce.

Zesílený skelet
Ocelový plech 1,3 mm.

Čtyřbodové uchycení posuvné ližiny
Ocelový plech 2,5 mm.

Kliky Tritón
Výměnou plastového modulu (není příbalem) lze zvolit zámkovou vložku klasickou nebo polocylindrickou.
Patent: PUV 2013-27443.

Rozšířené stojiny skeletu
Rozšířené stojiny skeletu jsou určeny pro dodatečnou montáž 19“ rozvodných panelů, které tak nezabírají prostor
v rozvaděči. Díky promyšlenému uchycení nebrání výsuvným serverům ani u verze rozvaděče 600 mm široké.
Navíc verze „A5“ (na konci kódu rozvaděče) má ve stojinách vylamovací záslepky pro možné protažení kabelů mezi sousedícími rozvaděči.

Perforované stojiny
Otvory v celé výšce stojin odpovídají unitové roztěči vertikálních lišt.

Laserové značení vertikálních lišt
Ocelový plech 2 mm.

Hlavní zemnící bod M8

Nasazovací panty
Standardní dveřní panty je možno nahradit nasazovacími.

Pospojení
Všechny oddělitelné části jsou vzájemně pospojeny dle požadavků příslušné normy.

Vylamovací záslepky


Lemová hrana
Příbalem 1 m.

Rozvaděče šíře 800 mm
15 – 47 unitů

Flex frame
Systém umožňuje u šířky 800 mm instalaci posuvných lišt v rozponu 19“, 21“ a 23“.

Volitelné příslušenství

RAC-VP-D5x-X1
Horizontální vyvazovací panel.

RAX-VP-Vxx-X2
Vertikální vyvazovací panel.

Rozvodné panely
Možnost instalace PDU do stojin rozvaděče pomocí držáku (volitelné příslušenství).

Zvýšené krytí IP30
Snadnou montáží ochranných lišt na horní a spodní část rámu předních dvěří a zadního krytu
je možné zvýšit krytí rozvaděče na IP30.
RAC-IP-X01-X1 pro rozvaděče šíře 600 mm
RAC-IP-X02-X1 pro rozvaděče šíře 800 mm

Obsah balení:
profil pro montáž ke dveřím, zadnímu krytu ……. 4x
záslepka otvoru ve stojině ………………………………..12x
záslepka do čepice u šířky 600 mm ………………….13x
záslepka do čepice u šířky 800 mm ………….………15x

Navýšení nosnosti z 1200 kg na 1500 kg

 

Zesilující prvek vertikálních lišt RAX-VR-Txx-X2
Uzavřený profil z materiálu tloušťky 1,5 mm (4 ks). Zvýší nosnost rozvaděče až na 1500 kg.

Doporučená vyztužující sada RAX-VR-Txx-Yx
Pro rozvaděče šíře 800 mm. Její montáž stabilizuje rozvaděč a zárověň umožňuje vertikální vyvázání kabeláže.

Detaily produktu

Zesílený skelet
Ocelový plech 1,3 mm.

Čtyřbodové uchycení posuvné ližiny
Ocelový plech 2,5 mm.

Kliky Tritón
Výměnou plastového modulu (není příbalem) lze zvolit zámkovou vložku klasickou nebo polocylindrickou.
Patent: PUV 2013-27443.

Rozšířené stojiny skeletu
Rozšířené stojiny skeletu jsou určeny pro dodatečnou montáž 19“ rozvodných panelů, které tak nezabírají prostor
v rozvaděči. Díky promyšlenému uchycení nebrání výsuvným serverům ani u verze rozvaděče 600 mm široké.
Navíc verze „A5“ (na konci kódu rozvaděče) má ve stojinách vylamovací záslepky pro možné protažení kabelů mezi sousedícími rozvaděči.

Perforované stojiny
Otvory v celé výšce stojin odpovídají unitové roztěči vertikálních lišt.

Laserové značení vertikálních lišt
Ocelový plech 2 mm.

Hlavní zemnící bod M8

Nasazovací panty
Standardní dveřní panty je možno nahradit nasazovacími.

Pospojení
Všechny oddělitelné části jsou vzájemně pospojeny dle požadavků příslušné normy.

Vylamovací záslepky


Lemová hrana
Příbalem 1 m.

Rozvaděče šíře 800 mm
15 – 47 unitů

Flex frame
Systém umožňuje u šířky 800 mm instalaci posuvných lišt v rozponu 19“, 21“ a 23“.

Volitelné příslušenství

RAC-VP-D5x-X1
Horizontální vyvazovací panel.

RAX-VP-Vxx-X2
Vertikální vyvazovací panel.

Rozvodné panely
Možnost instalace PDU do stojin rozvaděče pomocí držáku (volitelné příslušenství).

Zvýšené krytí IP30

Snadnou montáží ochranných lišt na horní a spodní část rámu předních dvěří a zadního krytu
je možné zvýšit krytí rozvaděče na IP30.
RAC-IP-X01-X1 pro rozvaděče šíře 600 mm
RAC-IP-X02-X1 pro rozvaděče šíře 800 mm

Obsah balení:
profil pro montáž ke dveřím, zadnímu krytu ……. 4x
záslepka otvoru ve stojině ………………………………..12x
záslepka do čepice u šířky 600 mm ………………….13x
záslepka do čepice u šířky 800 mm ………….………15x

Navýšení nosnosti z 1200 kg na 1500 kg

Zesilující prvek vertikálních lišt RAX-VR-Txx-X2
Uzavřený profil z materiálu tloušťky 1,5 mm (4 ks). Zvýší nosnost rozvaděče až na 1500 kg.

Doporučená vyztužující sada RAX-VR-Txx-Yx
Pro rozvaděče šíře 800 mm. Její montáž stabilizuje rozvaděč a zárověň umožňuje vertikální vyvázání kabeláže.

 • 19“ stojanový rozvaděč s krytím IP20.
 • Součástí rozvaděče jsou 4 posuvné vertikální lišty k instalaci zařízení (6 lišt pro rozvaděče hlubší než 800 mm).
 • Konstrukce rozvaděče:
  • Ocelový svařovaný skelet s odnímatelnými krycími panely.
  •  Dveře jednokřídlé nebo dvoukřídlé ve variantách celoplechové, perforované (80% a 86% prostupnost) nebo prosklené s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm.
         Mohou být na přední i zadní straně rozvaděče.
  •  Příprava pro montáž vertikálních vyvazovacích panelů a rozvodných panelů včetně montážních úchytů do skeletu rozvaděče.
  •  Příprava pro snadné spojování rozvaděčů do sestav.
 •  Modely A5 a A7 mají kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami také ve stojinách pro snadné vedení kabelů mezi rozvaděči.
 •  Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 20 kg.
 •  Tyto rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů.
 •  Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře…) jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů, které musí být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.
 •  Na spodní části rozvaděče je umístěn šroub M8 pro připojení zemnícího vodiče.
 •  Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části rozvaděče.

PODMÍNKY PROVOZU

Provozní prostředí:

 • kancelářské,
 • rozvaděč není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost rozvaděče a instalovaného zařízení (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí).

Nutné chránit před:

 • mechanickým poškozením,
 • nesprávnou manipulací,
 • jiným použitím, než ke kterému je rozvaděč určen.

Nesprávná manipulace je zejména:

 • přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti),
 • instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci rozvaděče nebo instalovaného vybavení,
 • zasahování do konstrukce a designu rozvaděče.

Montáž rozvaděče

 • Pro zajištění max. doporučené nosnosti je nezbytné, aby bylo zatížení rovnoměrně rozloženo.
 • Rozvaděč je nutno umístit na rovné podlaze a případné drobné nerovnosti vyrovnají nivelační nožičky.
 • V případě, že kabely vedou skrz některý z kabelových vstupů, je možné ho utěsnit proti pronikání prachu pomocí záslepky s kartáčem a vybavit lemovou hranou (obojí je součástí příbalu rozvaděče).

Ochrana prostředí

 • Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení rozvaděče je nezbytné s nimi naložit podle platných předpisů.

Osvědčení a shoda

Tento výrobek je certifikován ÜV SÜD Czech a plně odpovídá ČSN EN 62208 ed.2:2012 (EN 62208:2011).

Produktové varianty

Fotogalerie

RTA-37-A66-CAX-A1
RTA-42-A66-CAX-A1
RTA-45-A66-CAX-A1
RTA-47-A66-CAX-A1
RTA-37-A68-CAX-A1
RTA-42-A68-CAX-A1
RTA-45-A68-CAX-A1
RTA-47-A68-CAX-A1
RTA-37-A61-CAX-A1
RTA-42-A61-CAX-A1
RTA-45-A61-CAX-A1
RTA-47-A61-CAX-A1
RTA-37-A60-CAX-A1
RTA-42-A60-CAX-A1
RTA-45-A60-CAX-A1
RTA-47-A60-CAX-A1
RTA-37-A62-CAX-A1
RTA-42-A62-CAX-A1
RTA-45-A62-CAX-A1
RTA-47-A62-CAX-A1
RTA-15-A86-CAX-A1
RTA-18-A86-CAX-A1
RTA-22-A86-CAX-A1
RTA-27-A86-CAX-A1
RTA-32-A86-CAX-A1
RTA-37-A86-CAX-A1
RTA-42-A86-CAX-A1
RTA-45-A86-CAX-A1
RTA-47-AB6-CAX-A1
RTA-15-A88-CAX-A1
RTA-18-A88-CAX-A1
RTA-22-A88-CAX-A1
RTA-27-A88-CAX-A1
RTA-32-A88-CAX-A1
RTA-37-A88-CAX-A1
RTA-42-A88-CAX-A1
RTA-45-A88-CAX-A1
RTA-47-A88-CAX-A1
RTA-15-A89-CAX-A1
RTA-18-A89-CAX-A1
RTA-22-A89-CAX-A1
RTA-27-A89-CAX-A1
RTA-32-A89-CAX-A1
RTA-37-A89-CAX-A1
RTA-42-A89-CAX-A1
RTA-45-A89-CAX-A1
RTA-47-A89-CAX-A1
RTA-15-A81-CAX-A1
RTA-18-A81-CAX-A1
RTA-22-A81-CAX-A1
RTA-27-A81-CAX-A1
RTA-32-A81-CAX-A1
RTA-37-A81-CAX-A1
RTA-42-A81-CAX-A1
RTA-45-A81-CAX-A1
RTA-47-A81-CAX-A1
RTA-15-A80-CAX-A1
RTA-18-A80-CAX-A1
RTA-22-A80-CAX-A1
RTA-27-A80-CAX-A1
RTA-32-A80-CAX-A1
RTA-37-A80-CAX-A1
RTA-42-A80-CAX-A1
RTA-45-A80-CAX-A1
RTA-47-A80-CAX-A1
RTA-15-A82-CAX-A1
RTA-18-A82-CAX-A1
RTA-22-A82-CAX-A1
RTA-27-A82-CAX-A1
RTA-32-A82-CAX-A1
RTA-37-A82-CAX-A1
RTA-42-A82-CAX-A1
RTA-45-A82-CAX-A1
RTA-47-A82-CAX-A1
RAX-VR-T37-X2
RAX-VR-T42-X2
RAX-VR-T45-X2
RAX-VR-T47-X2
RAX-VR-T37-Y6
RAX-VR-T37-Y8
RAX-VR-T37-Y9
RAX-VR-T37-Y1
RAX-VR-T37-Yo
RAX-VR-T37-Y2
RAX-VR-T42-Y6
RAX-VR-T42-Ys
RAX-VR-T42-Y9
RAX-VR-T42-Y1
RAX-VR-T42-YO
RAX-VR-T42-Y2
RAX-VR-T45-Y6
RAX-VR-T45-Y8
RAX-VR-T45-Y9
RAX-VR-T45-Y1
RAX-VR-T45-YO
RAX-VR-T45-Y2
RAX-VR-T47-Y6
RAX-VR-T47-Y8
RAX-VR-T47-Y9
RAX-VR-T47-Y1
RAX-VR-T47-YO
RAX-VR-T47-Y2