TRITON

Stojanový rozvaděč RDA

Svařovaný serverový rozvaděč, IP20, nosnost 1800 kg

Informace o produktu

Rozvaděč RDA je určen zejména pro servery a aktivní prvky počítačových sítí. Obvykle je dodáván s perforovanými dveřmi z důvodu chlazení. Chlazení je dále možno posílit instalací ventilačních jednotek do stropu či do základny rozvaděče. Kabelové vstupy nad 19“ vertikálními lištami jsou kryté vylamovacími záslepkami a umožňují snadné propojení instalovaných technologií do větších celků. Mírně odlišné verze (A3, A7) jsou vyvinuty pro „Datová centra“. Liší se šroubovanými bočními kryty, kabelovými průchody a otvorem v podlaze.

Nosnost 1800 kg

Rozvaděč má zesílenou konstrukci a je vyroben ze silnějšího materiálu. Také 19“ vertikální lišty jsou upraveny pro zvýšenou nosnost. Verze hlubší než 800 mm mají standardně navíc pár středových vertikálních lišt.

Kliky Tritón

Vyrábíme vlastní kliky pro stojanové rozvaděče. Výměnou plastového modulu (není příbalem) lze zvolit zámkovou vložku klasickou nebo polocylindrickou. Patent: PUV 2013-27443

Lemová hrana

Příbalem 1 m.

Rozšířené stojiny skeletu

Rozšířené stojiny skeletu jsou určeny pro dodatečnou montáž 19“ rozvodných panelů, které tak nezabírají prostor v rozvaděči. Díky promyšlenému uchycení nebrání výsuvným serverům ani u verze rozvaděče 600 mm široké. Navíc verze „A5“ (na konci kódu rozvaděče) má ve stojinách vylamovací záslepky pro možné protažení kabelů mezi sousedícími rozvaděči.

Otvor pro vstup chladícího vzduchu (A3, A7)

Ve dně rozvaděče je rozměrný otvor pro vstup kabelů a chladícího vzduchu z prostoru pod dvojitou podlahou. Tyto modely rozvaděče RDA (A3 a A7) se staví přímo na podlahu bez nožiček.

Rozvodný panel uvnitř stojiny

19“ rozvodné panely Triton lze pomocí přiložených držáků namontovat do prostoru uvnitř stojiny, takže nezabírá cenné místo pro technologie.

 • 19“ stojanový rozvaděč s krytím IP20.
 • Součástí rozvaděče jsou 4 posuvné vertikální lišty k instalaci zařízení (6 lišt pro rozvaděče hlubší než 800 mm).
 • Konstrukce rozvaděče:
  • Ocelový svařovaný skelet s odnímatelnými krycími panely
  • Dveře jednokřídlé nebo dvoukřídlé ve variantách celoplechové, perforované (80% a 86% prostupnost) nebo prosklené s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm. Mohou být na přední i zadní straně rozvaděče.
  • Příprava pro montáž rozvodných panelů do skeletu rozvaděče.
  • Příprava pro snadné spojování rozvaděčů do sestav.
  • Model A5 má kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami také ve stojinách pro snadné vedení kabelů mezi rozvaděči.
 • Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 20 kg.
 • Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 μm.
 • Tyto rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů.
 • Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře…) jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů, které musí být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.  
 • Na spodní části rozvaděče je umístěn šroub M8 pro připojení pospojení.
 • Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části rozvaděče.

PODMÍNKY PROVOZU

Provozní prostředí:

 • kancelářské,

 • rozvaděč není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost rozvaděče a instalovaného zařízení (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí).

Nutné chránit před:

 • mechanickým poškozením,

 • nesprávnou manipulací,

 • jiným použitím, než ke kterému je rozvaděč určen.

Nesprávná manipulace je zejména:

 • přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti),

 • instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci rozvaděče nebo instalovaného vybavení,

 • zasahování do konstrukce a designu rozvaděče.

Montáž rozvaděče

 • Pro zajištění max. doporučené nosnosti je nezbytné, aby bylo zatížení rovnoměrně rozloženo.

 • Rozvaděč je nutno umístit na rovné podlaze a případné drobné nerovnosti vyrovnají nivelační nožičky.

 • V případě, že kabely vedou skrz některý z kabelových vstupů, je možné ho utěsnit proti pronikání prachu pomocí záslepky s kartáčem a vybavit plastovým ochranným rámečkem (obojí je součástí příbalu rozvaděče).

Ochrana prostředí

 • Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení rozvaděče je nezbytné s nimi naložit podle platných předpisů.

Osvědčení a shoda

 • Tento výrobek je certifikován ÜV SÜD Czech a plně odpovídá ČSN EN 62208 ed.2:2012 (EN 62208:2011).

Produktové varianty

Fotogalerie

RDA-37-L68-CAX-Ax-GDA RDA-42-L68-CAX-Ax-GDA RDA-45-L68-CAX-Ax-GDA RDA-47-L68-CAX-Ax-GDA RDA-37-L61-CAX-Ax-GDA RDA 42-L61-CAX-Ax-GDA RDA-45-L61-CAX-Ax-GDA RDA 47-L61-CAX-Ax-GDA RDA-37-L60-CAX-Ax-GDA RDA-42-L60-CAX-Ax-GDA RDA 45-L60-CAX-Ax-GDA RDA-47-L60-CAX-Ax-GDA RDA-37-L62-CAX-Ax-GDA RDA-42-L62-CAX-Ax-GDA RDA-45-L62-CAX-Ax-GDA RDA-47-L62-CAX-Ax-GDA RDA-37-L88-CAX-Ax-GDA RDA-42-L88-CAX-Ax-GDA RDA-45-L88-CAX-Ax-GDA RDA-47-L88-CAX-Ax-GDA RDA-37-L81-CAX-Ax-GDA RDA-42-L81-CAX-Ax-GDA RDA-45-L81-CAX-Ax-GDA RDA-47-L81-CAX-Ax-GDA RDA-37-L80-CAX-Ax-GDA RDA 42-L80-CAX-Ax-GDA RDA-45-L80-CAX-Ax-GDA RDA-47-L80-CAX-Ax-GDA RDA-37-L82-CAX-Ax-GDA RDA-42-L82-CAX-Ax-GDA RDA-45-L82-CAX-Ax-GDA RDA-47-L82-CAX-Ax-GDA