TRITON

SNA - hybridní rozvaděč

Silový modul hybridních rozvaděčů pro domovní rozvody. IP20/IK062

Informace o produktu

Rozvaděč SNA lze  použít jak pro pro montáž na omítku tak i pro zazdění do zdi. Pro montáž do zdi je možné jako volitelné příslušenství dokoupit krycí rámeček RAY-NF-X0x-X1.

Kabelové vstupy na horní, spodní a obou bočních stěnách rozvaděče umožňují jeho spojování do větších sestav s ostatními rozvaděči této řady včetně datových rozvaděčů.
Rozvaděče jsou dodávány v modulární výšce, kde jeden modul zabírá 166 mm. V těchto modulech jsou i datové rozvaděče této řady. Šířka i hloubka korpusu je jednotná pro všechny výšky.

Díky modularitě je možné použít např. 2 moduly vysokou datovou část a 1 modul elektro, vše je pak zakryto 3 modulovým rámečkem.

Kabelové vstupy na horní, spodní a obou bočních stěnách rozvaděče umožňují jeho spojování do větších sestav s ostatními rozvaděči této řady včetně elektro rozvaděčů. Dveře rozvaděče jsou vystouplé směrem dopředu pro zajištění potřebného poloměru ohybu kabelů a to včetně optických. Perforace po stranách napomáhá chlazení instalovaných aktivních prvků.
Montáž vybavení pomocí samořezných vrutů na vnitřní plastovou desku je rychlá a snadná. Rozvaděče jsou dodávány v modulární výšce, kde jeden modul zabírá 166 mm. V těchto modulech jsou i elektro rozvaděče této řady. Šířka i hloubka korpusu je jednotná pro všechny výšky. Rozvaděč je univerzální pro montáž na omítku nebo pro zazdění do zdi. Pro montáž do zdi doporučujeme použít montážní pěnu a instalovat krycí rámeček RAY-NF-X0x-X1. Díky modularitě je možné použít např. datovou část vysokou 2 moduly a 1 modul elektro, vše pak zakryto rámečkem vysokým 3 moduly.

Odnímatelná dvířka

Systém uchycení pantů umožňuje snadnou demontáž dvířek.

Krycí rámeček

Při využití možnosti osazení do otvoru ve zdi jsou k dispozici krycí rámečky pro různé kombinace velikostí.

Unikátní design dveří

Skříň rozvaděče koncipována pro minimální zástavbovou hloubku.

Svorkovnice PE + N

Součástí skříně jsou jak svorkovnice pro propojení PE a N vodičů, tak šroub pro připojení pospojení.

Variabilita osazení

V rámu skříně jsou vždy připraveny otvory pro osazení pravého či levého otevírání a osazení krycího rámečku.

SNA – Verze s plochými dveřmi

Posuvný zámek

Plastový posuvný zámek splňuje požadavek na snadné otevření silového rozvaděče, nevystupuje do prostoru před rozvaděč a zároveň ho dostatečné chrání před náhodným otevřením.

Ploché dveře

Dveře rozvaděče verze -X2 jsou ploché a nevystupují dopředu před skelet. Je možno je snadno přemontovat pro otevírání na opačnou stranu stejně jako odmontovat pro komfortní instalaci.

DIN lišty

Ploché dveře této verze rozvaděče si vyžádaly posun DIN lišty více do hloubky tak, aby byla zachována bezproblémová funkce instalovaných přístrojů. Svorkovnice PE + N zůstala zachována a prostor pod DIN lištou stále umožňuje komfortní propojení vodičů.

 • IP20/IK06

 • Rozvaděč se věší přímo na zeď, případně jej lze osadit do připraveného otvoru ve zdi.

 • Určen k samostatné montáži či v kombinaci s rozvaděčem typu RNA.

 • Kabelové vstupy na horní, spodní a obou bočních stěnách rozvaděče umožňují jeho spojování do větších sestav s ostatními rozvaděči této řady včetně datových rozvaděčů typu RNA.

 • Konstrukce rozvaděče:

  • svařovaný skelet z plechu tloušťky 1 mm,

  • celoplechová dvířka z tloušťky 1 mm.

 • Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře…) jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů, které musí být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.

 • Na spodní části rozvaděče je umístěn šroub M8 pro připojení pospojení.

 • Po obvodu rozvaděče jsou připraveny záslepky k vylomení.

 • Maximální dovolené zatížení rozvaděče 20 kg, dveří 2 kg.

PODMÍNKY PROVOZU

Provozní prostředí:
   – běžné, vnitřní pro rodinné domy, instituce apod.,
   – rozvaděč není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost rozvaděče a nainstalovaného zařízení
      (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí).

Nutné chránit před:
   – mechanickým poškozením,
   – nesprávnou manipulací,
   – jiným použitím, než ke kterému je rozvaděč určen.

Nesprávná manipulace je zejména:
   – přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti),
   – instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci rozvaděče nebo instalovaného vybavení,
   – zasahování do konstrukce a designu rozvaděče.

Montáž rozvaděče

• Tento typ rozvaděče se na stěnu věší přímo pomocí šroubů, hmoždinek a podložek.
• Konstrukce umožňuje osazení do připraveného otvoru ve zdi. Pro montáž doporučujeme použít montážní pěnu.
• Pro zajištění maximální doporučené nosnosti je nezbytné, aby byl rozvaděč upevněn na zdi odpovídající nosnosti (cihlová, betonová nebo obdobná) a aby instalované zatížení bylo v rozvaděči rovnoměrně rozloženo.

Ochrana prostředí

• Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení rozvaděče je nezbytné s nimi naložit podle platných předpisů.

Osvědčení a shoda

Tento výrobek je certifikován ÜV SÜD Czech a plně odpovídá ČSN EN 62208 ed.2:2012 (EN 62208:2011).

Fotogalerie

SNA-01-C51-YXX-X1 SNA-02-C51-YXX-X1 SNA-03-CS1-YXX-X1 SNA-01-C51-YXX-X2 SNA-02-C51-YXX-X2 SNA-03-CS1-YXX-X2