TRITON

Hybridní rozvaděč SGA, SHA

Hybridní rozvaděčové skříně pro realizaci domovních datových a silových rozvodů IP20, nosnost 30 kg

Informace o produktu

Chlazení

Vnitřní prostor rozvaděče je chlazen provětráváním perforací ve dveřích skříně.

Ochranné pospojování

Provedeno dle požadavků příslušné normy.

Zámek dveří

Nejenom doppelbart, ale i několik variant zámků umožňuje bezpečné uzavření dveří.

Svislá montáž

V horní polovině je skříň vybavena posuvnými držáky pro osazení 19“ patch panely, případně jističovou vanou.

Vodorovná montáž

Na bocích v dolní polovině skříně jsou připraveny držáky pro 19“ zařízení.

Vylamovací záslepky

Ve stropě a dně skříně jsou připraveny kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami.

 • Hybridní nástěnný rozvaděč s krytím IP20 / IK07.
 • Rozvaděč se věší přímo na stěnu (SHA), ve variantě pod omítku (SGA) se instaluje do připraveného otvoru ve zdi.
 • Součástí rozvaděče jsou dva páry skokově nastavitelných držáků s 19“ roztečí.
 • Konstrukce rozvaděče:
  • svařovaný skelet z plechu tloušťky 1 mm,
  • celoplechová dvířka z tloušťky 1 mm.
 • Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře…) jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů, které musí být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.
 • Na spodní části rozvaděče je umístěn šroub M8 pro připojení pospojení.
 • Ve stropu a dně rozvaděče jsou záslepky k vylomení.
 • Maximální dovolené zatížení – rozvaděče 30 kg, dveří 4 kg.
 • Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 μm.
 • Rozvaděče jsou určeny k instalaci datových, telekomunikačních zařízení, jejích distribučních a napájecích systémů.
 • Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části jsou propojeny pomocí zemnících kabelů, které musí být řádně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.

PODMÍNKY PROVOZU

Provozní prostředí:
   – průmyslové,
   – instituce či rodinné domy,
   – rozvaděč není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost rozvaděče a nainstalovaného zařízení
      (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí).

Nutné chránit před:
   – mechanickým poškozením,
   – nesprávnou manipulací,
   – jiným použitím, než ke kterému je rozvaděč určen.

Nesprávná manipulace je zejména:
   – přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti),
   – instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci rozvaděče nebo instalovaného vybavení,
   – zasahování do konstrukce a designu rozvaděče.

Montáž rozvaděče

• Tento typ rozvaděče v nástěnné variantě (SHA) se na stěnu věší přímo pomocí šroubů, hmoždinek a podložek (jsou v příbalu).
• Ve variantě pod omítku (SGA) se osazuje do připraveného otvoru ve zdi standardními stavebními postupy.
• Pro zajištění maximální doporučené nosnosti je nezbytné, aby byl rozvaděč upevněn na zdi odpovídající nosnosti (cihlová, betonová nebo obdobná)
   a aby instalované zatížení bylo v rozvaděči rovnoměrně rozloženo.

Ochrana prostředí

• Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení rozvaděče je nezbytné s nimi naložit podle platných předpisů.

Osvědčení a shoda

Tento výrobek je certifikován ÜV SÜD Czech a plně odpovídá ČSN EN 62208 ed.2:2012 (EN 62208:2011).

Produktové varianty

SGA-077067015-XCD SHA-076062025-XCD