TRITON

Aktivní chlazení - klimatizace

RAB-KL-ETE-Yx, RAC-KL-ETE-Yx

Informace o produktu

Horní chladicí jednotka ETE. Speciálně navržená pro montáž na horní stranu stojanového rozvaděče.

Pro aktivní řízení teploty v našich rozvaděčích nabízíme pod značkou Triton klimatizační jednotky předního evropského výrobce STULZ-Cosmotec. Klimatizační jednotky ETE jsou určeny pro chlazení technologií v jednotlivých datových rozvaděčích řady RDE a RIE (s krytím IP54). Jedná se o kompaktní jednotky, které odebírají teplo produkované technologií z rozvaděče a předávají ho do nejbližšího okolí. Nejsou proto potřebná žádná potrubní ani jiná vedení, na druhé straně je potřeba zajistit dostatečnou výměnu vzduchu v okolí rozvaděče.

Jednotka je tvořena dvěma oddělenými okruhy cirkulace vzduchu:
1. vnitřním,
který ochlazuje instalované technologie a vstupuje do klimatizační jednotky, kde předává teplo chladícímu médiu,

2. kompresorovým chladícím okruhem, který proudem okolního vzduchu chladí kompresor a chladící médium.

Díky tomuto uspořádání se vzduch z okolního prostředí a vzduch cirkulující uvnitř rozvaděče nemísí, a nezvyšuje se tak vlhkost uvnitř rozvaděče. Vlhkost by mohla při nevhodném nastavení jednotky kondenzovat na povrchu instalovaných zařízení a poškodit je nebo namrzat uvnitř klimatizační jednotky a vyřadit jí tak z činnosti. Je proto třeba věnovat pozornost správnému nastavení jednotky s přihlédnutím na okolní teplotu a vlhkost vzduchu. Pro omezení tohoto rizika je možno doplnit jednotku o dveřní kontakt, který automaticky vypne kompresor v okamžiku otevření dveří.
Jednotka navíc nově umožňuje snadnou montáž elektronické řídící jednotky na dvě různá místa krytu. Tím je, spolu s příslušnými montážními redukcemi pro rozvaděče, umožněno namontovat klimatizaci v poloze, kdy nasává horký a vyfukuje chladný vzduch buď podle bočních stěn rozvaděče, nebo u zadní a přední strany rozvaděče přesně podle požadavku instalované technologie. Pro správnou funkci klimatizace je nutné zaručit dostatečnou výměnu okolního vzduchu a jeho přiměřenou teplotu. Více podrobností naleznete v manuálu příslušné klimatizace.

Redukce ke klimatizačním jednotkám naleznete v oddíle Popis, účel použití

MONTÁŽ KLIMATIZACÍ

Abychom využili plně potenciál klimatizačních jednotek nasměrováním chladícího vzduchu přesně podle potřeb instalovaných technologií, dodáváme pro jejich montáž na stojanové rozvaděče řady RDE a RIE instalační redukce. Jedná se o kovový panel, který se šroubuje na velkoformátový otvor v horním dílu rozvaděče a na který se umístí klimatizace. Redukce jsou symetrické, takže změna orientace proudění vzduchu je možná otočením redukce. Různé velikosti redukcí a orientace otvorů pro chladící vzduch jsou v tabulce na této straně. Pro snadný přístup k ovládacímu panelu termostatu je ho možno namontovat ve 2 pozicích pouhým zasunutím do konektoru (viz. instalační manuál).

Klimatizace se šířkou 800 mm lze montovat pouze na rozvaděče se šířkou 800 mm.
Klimatizace se šířkou 600 lze montovat na rozvaděče se šířkou 600 a 800 mm.

PROVOZNÍ PODMÍNKY:

Řada klimatizačních jednotek ETE je navržena pro provoz ve vodorovné poloze jako stropní jednotky stojanových rozvaděčů. Ve vodorovné poloze musí být i přepravována a montována! Pro vlastní montáž na rozvaděče Triton řady RDE a RIE jsou k dispozici redukce, které utěsní klimatizaci proti skeletu rozvaděče při požadované orientaci proudění vnitřního chladícího vzduchu.

Jednotky obsahují okapní nádobu na zachycení zkondenzované vzdušné vlhkosti z ochlazovaného prostoru, která se v navazující odpařovací misce vypařuje do okolního prostoru. Pro případ zvýšené tvorby kondenzátu (může nastat při zvýšené vlhkosti vzduchu, nadmíru snížené teplotě uvnitř rozvaděče, otevřených dveřích…) je nutné instalovat bezpečnostní trubičku pro nouzový odvod kondenzátu a dodržet pravidla montáže popsaná v přiloženém návodu.

Pracovní prostředí zařízení:

Min. teplota okolí za provozu: +20 ºC
Max. teplota okolí za provozu: +50 ºC
Nastavitelný teplotní rozsah: 25 až 45 ºC

Doporučení:

S ohledem na požadavek maximální životnosti přístrojového vybavení jsou doporučovány následující parametry vnitřního prostředí rozvaděče.
Teplotní rozmezí: +10 až +40 ºC
Relativní vlhkost: 30 až 90 %
Povrchová teplota vnitřní výbavy rozvaděče by neměla klesnout pod teplotu rosného bodu.

Klimatizační jednotku je možno na rozvaděč umístit přesně podle potřeby instalovaných zařízení tak, aby dodávala chladný vzduch podle jejich potřeb.

Rozvaděče řady RIE a RDE mají ve stropě rozměrný otvor, na který je nutno aplikovat montážní redukci. Vhodně zvolená redukce nastaví orientaci jednotky a tím i nasměruje proud teplého/studeného vzduchu buď podle bočních stěn nebo podle přední a zadní stěny rozvaděče.

Záruka 12 měsíců.

RAC-KL-ETE-X1 RAC-KL-ETE-X2* RAC-KL-ETE-X3 ** RAC-KL-ETE-X4 ** RAx-RV-X66-Z6 RAx-RV-X68-Y6 RAx-RV-X68-Z6 RAx-RV-X61-Y6 RAX-RV-X61-Z6 RAx-RV-X61-Y8 RAx-RV-X88-Y6 RAx RV-X88-Z6 RAx-RV-X88-Z8 RAx-RV-X81-Y6 RAx-RV-X81-Z6 RAx-RV-X81-Y8 RAx-RV-X81-Z8