TRITON

Stojanový rozvaděč RYA

Sestavený rozvaděč jednoduše rozložitelný, IP20, nosnost 1200/1500 kg

Informace o produktu

Montáž skeletu
Tvářecími prvky a šrouby. Ocelový plech 1,3 mm.

Kliky Tritón
Výměnou plastového modulu (není příbalem) lze zvolit zámkovou vložku klasickou nebo polocylindrickou.
Patent: PUV 2013-27443.

Rozšířené stojiny skeletu
Rozšířené stojiny skeletu jsou určeny pro dodatečnou montáž 19“ rozvodných panelů, které tak nezabírají prostor
v rozvaděči. Díky promyšlenému uchycení nebrání výsuvným serverům ani u verze rozvaděče 600 mm široké.
Navíc verze „A5“ (na konci kódu rozvaděče) má ve stojinách vylamovací záslepky pro možné protažení kabelů mezi sousedícími rozvaděči.

Lemová hrana
Příbalem 1 m.

Perforované stojiny
Otvory v celé výšce stojin odpovídají unitové roztěči vertikálních lišt.

Laserové značení vertikálních lišt
Ocelový plech 2 mm.

Flex frame
Čtyřbodové uchycení umožňuje u rozvaděče šířky 800 mm instalaci posuvných lišt v rozponu 19“, 21“ a 23“. Ocelový plech 2,5 mm.

Pospojení
Všechny oddělitelné části jsou vzájemně pospojeny dle požadavků příslušné normy.

Vylamovací záslepky
Na bočních hranách střešního krytu.

Hlavní zemnící bod M8

Instalace kabelů
Montáž bez protahování kabelů.

Volitelné příslušenství

RAx-ZP-Yxx-X1

Spodní záslepka šroubovací

Spodní záslepka

RAC-VP-D5x-X1
Horizontální vyvazovací panel

RAX-VP-Vxx-X2
Vertikální vyvazovací panel

Rozvodné panely
Integrovaný držák PDU v každém rohu (v kombinaci s volitelným příslušenstvím).

Navýšení nosnosti z 1200 kg na 1500 kg

Zesilující prvek vertikálních lišt RAX-VR-Txx-X2
Uzavřený profil z materiálu tloušťky 1,5 mm (4ks). Zvýší nosnost rozvaděče šíře 800 mm až na 1500 kg.

Montáž skeletu
Tvářecími prvky a šrouby. Ocelový plech 1,3 mm.

Kliky Tritón
Výměnou plastového modulu (není příbalem) lze zvolit zámkovou vložku klasickou nebo polocylindrickou.
Patent: PUV 2013-27443.

Rozšířené stojiny skeletu
Rozšířené stojiny skeletu jsou určeny pro dodatečnou montáž 19“ rozvodných panelů, které tak nezabírají prostor
v rozvaděči. Díky promyšlenému uchycení nebrání výsuvným serverům ani u verze rozvaděče 600 mm široké.
Navíc verze „A5“ (na konci kódu rozvaděče) má ve stojinách vylamovací záslepky pro možné protažení kabelů mezi sousedícími rozvaděči.

Lemová hrana
Příbalem 1 m.

Perforované stojiny
Otvory v celé výšce stojin odpovídají unitové roztěči vertikálních lišt.

Laserové značení vertikálních lišt
Ocelový plech 2 mm.

Flex frame
Čtyřbodové uchycení umožňuje u rozvaděče šířky 800 mm instalaci posuvných lišt v rozponu 19“, 21“ a 23“. Ocelový plech 2,5 mm.

Pospojení
Všechny oddělitelné části jsou vzájemně pospojeny dle požadavků příslušné normy.

Vylamovací záslepky
Na bočních hranách střešního krytu.

Hlavní zemnící bod M8

Instalace kabelů
Montáž bez protahování kabelů.

Volitelné příslušenství

RAx-ZP-Yxx-X1

Spodní záslepka šroubovací

Spodní záslepka

RAC-VP-D5x-X1
Horizontální vyvazovací panel

RAX-VP-Vxx-X2
Vertikální vyvazovací panel

Rozvodné panely
Integrovaný držák PDU v každém rohu (v kombinaci s volitelným příslušenstvím).

Navýšení nosnosti z 1200 kg na 1500 kg

Zesilující prvek vertikálních lišt RAX-VR-Txx-X2
Uzavřený profil z materiálu tloušťky 1,5 mm (4ks). Zvýší nosnost rozvaděče šíře 800 mm až na 1500 kg.

 • 19“ stojanový rozvaděč s krytím IP20.
 •  Součástí rozvaděče jsou 4 posuvné vertikální lišty k instalaci zařízení (6 lišt pro rozvaděče hlubší než 800 mm).
 •  Konstrukce rozvaděče:
  •  Ocelový šroubovaný skelet s odnímatelnými krycími panely
  • Dveře jednokřídlé nebo dvoukřídlé ve variantách celoplechové, perforované (80% a 86% prostupnost) nebo prosklené s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm.  Mohou být na přední i zadní straně rozvaděče
  •  Příprava pro montáž vertikálních vyvazovacích panelů a rozvodných panelů včetně montážních úchytů do skeletu rozvaděče.
  •  Příprava pro snadné spojování rozvaděčů do sestav.
 •  Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 20 kg.
 • Tyto rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů.
 • Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře…) jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů, které musí být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.
 • Na spodní části rozvaděče je umístěn šroub M8 pro připojení zemnícího vodiče.
 • Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části rozvaděče.

PODMÍNKY PROVOZU

Provozní prostředí:

 • kancelářské,

 • rozvaděč není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost rozvaděče a instalovaného zařízení (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí).

Nutné chránit před:

 • mechanickým poškozením,

 • nesprávnou manipulací,

 • jiným použitím, než ke kterému je rozvaděč určen.

Nesprávná manipulace je zejména:

 • přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti),

 • instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci rozvaděče nebo instalovaného vybavení,

 • zasahování do konstrukce a designu rozvaděče.

Montáž rozvaděče

 • Pro zajištění max. doporučené nosnosti je nezbytné, aby bylo zatížení rovnoměrně rozloženo.

 • Rozvaděč je nutno umístit na rovné podlaze a případné drobné nerovnosti vyrovnají nivelační nožičky.

 • V případě, že kabely vedou skrz některý z kabelových vstupů, je možné ho utěsnit proti pronikání prachu pomocí záslepky s kartáčem a vybavit plastovým ochranným rámečkem (obojí je součástí příbalu rozvaděče).

Ochrana prostředí

 • Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení rozvaděče je nezbytné s nimi naložit podle platných předpisů.

Osvědčení a shoda

 • Tento výrobek je certifikován ÜV SÜD Czech a plně odpovídá ČSN EN 62208 ed.2:2012 (EN 62208:2011).

Produktové varianty

Fotogalerie

RYA-15-A66-CAX-A1 RYA-18-A66-CAX-A1 RYA-22-A66-CAX-A1 RYA-27-A66-CAX-A1 RYA-32-A66-CAX-A1 RYA-37-A66-CAX-A1 RYA-42-A66-CAX-A1 RYA-45-A66-CAX-A1 RYA-47-A66-CAX-A1 RYA-15-A68-CAX-A1 RYA-18-A68-CAX-A1 RYA-22-A68-CAX-A1 RYA-27-A68-CAX-A1 RYA-32-A68-CAX-A1 RYA-37-A68-CAX-A1 RYA-42-A68-CAX-A1 RYA-45-A68-CAX-A1 RYA-47-A68-CAX-A1 RYA-15-A69-CAX-A1 RYA-18-A69-CAX-A1 RYA-22-A69-CAX-A1 RYA-27-A69-CAX-A1 RYA-32-A69-CAX-A1 RYA-37-A69-CAX-A1 RYA-42-A69-CAX-A1 RYA-45-A69-CAX-A1 RYA-47-A69-CAX-A1 RYA-15-A61-CAX-A1 RYA-18-A61-CAX-A1 RYA-22-A61-CAX-A1 RYA-27-A61-CAX-A1 RYA-32-A61-CAX-A1 RYA-37-A61-CAX-A1 RYA-42-A61-CAX-A1 RYA-45-A61-CAX-A1 RYA-47-A61-CAX-A1 RYA-15-A60-CAX-A1 RYA-18-A60-CAX-A1 RYA-22-A60-CAX-A1 RYA-27-A60-CAX-A1 RYA-32-A60-CAX-A1 RYA-37-A60-CAX-A1 RYA-42-A60-CAX-A1 RYA-45-A60-CAX-A1 RYA-47-A60-CAX-A1 RYA-15-A62-CAX-A1 RYA-18-A62-CAX-A1 RYA-22-A62-CAX-A1 RYA-27-A62-CAX-A1 RYA-32-A62-CAX-A1 RYA-37-A62-CAX-A1 RYA-42-A62-CAX-A1 RYA-45-A62-CAX-A1 RYA-47-A62-CAX-A1 RYA-15-A86-CAX-A1 RYA-18-A86-CAX-A1 RYA-22-A86-CAX-A1 RYA-27-A86-CAX-A1 RYA-32-A86-CAX-A1 RYA-37-A86-CAX-A1 RYA-42-A86-CAX-A1 RYA-45-A86-CAX-A1 RYA-47-A86-CAX-A1 RYA-15-A88-CAX-A1 RYA-18-A88-CAX-A1 RYA-22-A88-CAX-A1 RYA-27-A88-CAX-A1 RYA-32-A88-CAX-A1 RYA-37-A88-CAX-A1 RYA-42-A88-CAX-A1 RYA-45-AB8-CAX-A1 RYA-47-A88-CAX-A1 RYA-15-A89-CAX-A1 RYA-18-A89-CAX-A1 RYA-22-A89-CAX-A1 RYA-27-A89-CAX-A1 RYA-32-A89-CAX-A1 RYA-37-A89-CAX-A1 RYA-42-A89-CAX-A1 RYA-45-A89-CAX-A1 RYA-47-A89-CAX-A1 RYA-15-A81-CAX-A1 RYA-18-A81-CAX-A1 RYA-22-A81-CAX-A1 RYA-27-A81-CAX-A1 RYA-32-A81-CAX-A1 RYA-37-A81-CAX-A1 RYA-42-A81-CAX-A1 RYA-45-A81-CAX-A1 RYA-47-A81-CAX-A1 RYA-15-A80-CAX-A1 RYA-18-A80-CAX-A1 RYA-22-A80-CAX-A1 RYA-27-A80-CAX-A1 RYA-32-A80-CAX-A1 RYA-37-A80-CAX-A1 RYA-42-A80-CAX-A1 RYA-45-A80-CAX-A1 RYA-47-A80-CAX-A1 RYA-15-A82-CAX-A1 RYA-18-A82-CAX-A1 RYA-22-A82-CAX-A1 RYA-27-A82-CAX-A1 RYA-32-A82-CAX-A1 RYA-37-A82-CAX-A1 RYA-42-A82-CAX-A1 RYA-45-A82-CAX-A1 RYA-47-A82-CAX-A1 RAX-VR-T37-X2 RAX-VR-T42-X2 RAX-VR-T45-X2 RAX-VR-T47-X2 RAx-ZP-Y66-X1 RAx-ZP-Y68-X1 RAx-ZP-Y69-X1 RAx-ZP-Y61-X1 RAx-ZP-Y60-X1 RAx-ZP-Y62-X1